תעודת זהות - ים קספרס אנשל - תחרות מלכת היופי לשנת 2016

BEAUTY PAGEANT CEREMONY - ID

תעודת זהות - ים קספרס אנשל - תחרות מלכת היופי לשנת 2016